Produktnyheter

Ultraljudshundträningsenhet: hur man tränar hund med ultraljudsapparat| TIZE

Vad är ultraljud för hundträning? vad har en ultraljudshundtränare för funktioner? Hur tränar man hund med ultraljudsapparat? Fungerar ultraljudsutrustning för hundträning? Om du kom hit och letade efter svaret på dessa frågor, har vi dig täckt.

2023/06/29

Den kommersiella sällskapsdjursproduktmarknaden är riklig med många innovativa träningsapparater, såsom fjärrträningshalsband för hundar, vibrationshalsband, hundklicker och ultraljudshundträningsanordningar och så vidare. Vid behov kan dessa träningsredskap ge dig en hjälpande hand för att göra din hund vältränad, lydig och lojal följeslagare.

 

Bland dessa enheter är en av de mest populära och kontroversiella hundtränare med ultraljud. Därefter kommer jag att presentera det i detalj. Vad är ultraljud för hundträning? vad har en ultraljudshundtränare för funktioner? Hur tränar man hund med ultraljudsapparat? Fungerar ultraljudsutrustning för hundträning? Om du kom hit och letade efter svaret på dessa frågor, har vi dig täckt.

 

Vad är Ultrasonic Dog Training Device

 

Ultraljudshundträningsenheten är designad speciellt för hundträning och hundens beteendekorrigering. Den använder avancerad ultraljudsteknik, som fungerar genom att sända ut högfrekventa ultraljudsvågor (ohörbara för mänskliga öron men hörbara för hundar) för att ingripa och korrigera olämpliga beteenden som överdrivet skällande eller tugga. Denna ofarliga och smärtfria träningsmetod fångar hundens uppmärksamhet och hjälper dem effektivt att etablera korrekta beteendesvar.

 

Det finns olika typer av ultraljudsutrustning för hundträning på marknaden, även om de finns i olika former och storlekar, kan de i allmänhet delas in i följande tre typer:


        
Fågelhusstil enhet

 

Handhållen träningsenhet:Den handhållna hundträningsenheten med ultraljud är kompakt och bärbar, liknar en fjärrkontroll, vilket gör den bekväm att bära och använda. Vid behov avger den ultraljudsvågor med en knapptryckning.

 

Kragmonterad elektronisk enhet:Den halsbandsmonterade elektroniska enheten bärs runt hundens hals. När hunden oavbrutet skäller utlöses halsbandets inbyggda ultraljudsfunktion som avger ultraljudsvågor för att korrigera dess beteende.

 

Upphängningsanordning i fågelhusstil: Denna produktutseende design är som en fågelholk, kan installeras i huset. När den upptäcker hundens överdrivna skällande inom det inställda intervallet kommer den att avge ett säkert högt ultraljudsljud. Hundens trumhinnor kommer att uppleva ett kort obehag när de hör ljudet, vilket leder till att de slutar skälla. Designad för utomhusbruk förhindrar den inte bara skällande från den egna hunden utan stoppar också effektivt intilliggande hundar från att skälla.

 

Hundägare kan välja den typ av enhet som passar deras behov och preferenser.Vilka funktioner har en hundtränare med ultraljud

 

Efter att ha känt till typerna av ultraljudsutrustning för hundträning är det nödvändigt att lära sig om några av funktionerna hos dessa enheter. Har du någonsin tänkt på att hundträningsapparater med ultraljud endast tjänar syftet med effektiv anti-barking? På grund av olika applikationer och produktegenskaper kan ultraljudsutrustning för hundträning designas med flera funktioner. Generellt sett har djurträningsprodukter som använder ultraljudsteknik vanligtvis följande funktioner: 

Barking Control:Enheten är utrustad med sensorer som upptäcker skällande och utlöser emission av specifik frekvens ultraljudsvågor. Vid upprepad användning under en period kan hundar utveckla betingade reflexer och bli medvetna om att det obekväma ljudet vanligtvis uppstår efter deras skällande, vilket minskar deras skällande.

 

Beteendekorrigering: När hundar uppvisar oönskade beteenden som oregelbundet skällande eller möbeltuggning, tryck på en knapp för att avge ultraljudsvågor som skapar obehag i hundens öron. Detta hjälper hundar att associera sitt felaktiga beteende med obehaget, vilket minskar frekvensen av dessa beteenden.

 

Förhindra flykt:Vissa hundträningsapparater med ultraljud har funktioner för att förhindra hundar från att fly. När hunden försöker gå utanför en angiven räckvidd avger enheten ultraljudsvågor för att påminna hunden om att inte lämna det begränsade området.

 

Avskräckning mot aggressiva hundar: Ultraljudsutrustning för hundträning kan också användas för att avskräcka eller köra bort hundar. Den här typen av enheter kommer med inbyggda blinkande ljus tillsammans med ultraljudssändare.

 

Typiskt har enskilda produkter bara en specifik funktionalitet. Men det finns också många produkter som kombinerar flera funktioner. Till exempel integrerar hundträningsenheten TIZE U36 ultraljud funktionerna mot skällande, träning och bortkörning av hundar.

 

Under ljudläget producerar ett tryck på ljudknappen ljud för att varna hunden, och när hunden hör varningsljudet kan den sluta skälla.

Under ultraljudsläget avges ultraljudsvågor genom att trycka på ultraljudsknappen. När hunden är olydig hjälper ett tryck på denna knapp och ger kommandon upprepade gånger att träna hunden.

Under ultraljud+blinkande läge: Genom att trycka på knappen för ultraljud+blinkande ljus avges ultraljudsvågor medan de blinkande ljusen tänds, vilket kan användas för att avskräcka hundar som närmar sig och driva iväg dem.

 


För närvarande finns det ett brett utbud av produkter tillgängliga på marknaden, och att välja en pålitlig produkt kräver noggrant övervägande. Shenzhen TIZE Technology Co.Ltd. är ett högteknologiskt företag som specialiserat sig på design, forskning och utveckling, produktion och försäljning av elektroniska produkter för husdjur. Sedan starten har vi varit fast beslutna att tillhandahålla högkvalitativa husdjursprodukter till marknaden och kunderna, i syfte att säkerställa en säkrare miljö för husdjur.Hur man tränar hund med ultraljuds hundträningsapparat

 

När vi köper en ultraljudsutrustning för hundträning och tänker använda den för att träna våra hundar, hur ska vi närma oss det positivt? När du använder en hundträningsenhet med ultraljud, följs vanligtvis följande detaljerade steg:

 

1. Först, läs och förstå användarmanualen för ultraljudshundträningsenheten du köpte. Olika enheter kan ha specifika driftskrav och försiktighetsåtgärder.

 

2. Se till att träningsenheten är laddad eller att batterierna är korrekt installerade och slå på strömbrytaren. Se till att enheten fungerar korrekt och avger ultraljudsvågor.

 

3. Välj lämpligt läge baserat på dina behov. Till exempel, om du vill kontrollera din hunds skällande, välj motsvarande skällande kontrollläge.

 

4. Förbered några små godsaker som belöning innan du börjar träningen. Positiv förstärkning är nyckeln under träningsprocessen.

 

5. Låt din hund bekanta sig med träningsenhetens närvaro. Låt den nosa och undersöka den för att undvika att orsaka överdriven ångest eller motstånd.

 

6. Börja träningen i en relativt lugn miljö där din hund kan koncentrera sig och fokusera.

 

7. När din hund uppvisar oönskat beteende som överdrivet skällande eller tuggar, tryck omedelbart på knappen på träningsenheten för att avge ultraljudsvågorna och sluta avge vågorna när beteendet upphör. Detta associerar ultraljudsvågorna med beteendet.

 

8. Så snart din hund slutar med det oönskade beteendet och märker det ljud som avges, belöna dem omedelbart. Du kan belöna din hund med godsaker, beröm eller klappning för att förstärka kopplingen till rätt beteende.

 

9. Fortsätt att använda ultraljudsträningsenheten för att korrigera oönskat beteende och konsekvent belöna och berömma din hund för att den uppvisar det önskade beteendet under träningsprocessen.

 

10. Kom ihåg att hundträningsapparaten med ultraljud ska ses som ett extra verktyg och inte den enda inlärningsmetoden. Kombinera dess användning med andra träningstekniker som positiv förstärkning och konsekvent träning för bättre resultat.

 

11. Konsekvens i träningen är viktig. Upprätthåll regelbundna träningspass och använd ultraljudsträningsenheten för att förstärka din hunds beteende.

 

Tänk på att varje hund har sin egen personlighet och inlärningskurva. Vissa hundar kan vara mer mottagliga för att träna med en ultraljudsapparat, medan andra kan kräva mer tid och tålamod. Se till att din hund är bekväm när du använder ultraljudsträningsenheten och upprätthåll positiv kommunikation och kontakt med dem.Försiktighetsåtgärder vid användning av ultraljudshundträningsanordning för att träna hund

 

Här är några försiktighetsåtgärder att tänka på när du använder en hundträningsapparat med ultraljud:

 

1. Håll ett lämpligt avstånd: Se till att ultraljudssändaren hålls på ett visst avstånd från hundens öron, vanligtvis rekommenderat inom 10 till 15 fot (3-5 meter).

 

2. Undvik överdriven användning: Använd inte ultraljudshundträningsapparaten kontinuerligt under längre perioder för att förhindra förvirring eller ångest hos hunden. Följ riktlinjerna för rekommenderad användningstid och frekvens som medföljer produkten.

 

3. Undvik användning på känsliga raser: Vissa raser är mer känsliga för ljud, som chihuahua eller shih tzus, och att använda en hundträningsanordning med ultraljud på dem kan orsaka obehag eller biverkningar.

 

4. Förhindra felaktigt beteende: Ultraljudsutrustning för hundträning bör användas för att korrigera oönskade beteenden, men det är viktigt att se till att hunden korrekt associerar ultraljudet med den önskade beteendeförändringen för att undvika orelaterade associationer.

 

5. Kombinera med positiva träningsmetoder: Ultraljudsutrustning för hundträning används vanligtvis som hjälpmedel i positiva träningsmetoder som involverar belöningar och beröm. Att använda dem i kombination med positiv förstärkning kan öka effektiviteten.

 

6. Ersätt inte grundläggande behov: En hundträningsapparat med ultraljud kan inte ersätta en hunds grundläggande. Se till att du ger tillräcklig omsorg och uppmärksamhet åt din hund.

 

7. Respektera användningsmiljön: Följ lokala lagar och förordningar och avstå från att använda ultraljudsapparater i områden eller platser där deras användning är förbjuden. Respektera också rättigheterna för personer i närheten och undvik att störa andra.

 

Observera att det är tillrådligt att konsultera en professionell hundtränare eller djurbeteendeexpert för att få personlig rådgivning och vägledning innan du tränar din hund.

 

Fungerar ultraljudsutrustning för hundträning?


Effektiviteten hos hundträningsapparater med ultraljud är en fråga om kontrovers. Här är några synpunkter och relevant forskning angående deras effektivitet:

 

Supporterns synpunkt:Vissa hundägare och professionella tränare tror att hundträningsapparater med ultraljud är effektiva för att korrigera oönskade beteenden. De hävdar att enheten kan fånga hundens uppmärksamhet och avbryta oönskat beteende. De hävdar att det är ofarligt och användbart för att minska skällande, förhindra bitning och motverka olämpliga handlingar.

 

Motståndarens synpunkt: Andra uttrycker tvivel om effektiviteten hos hundträningsapparater med ultraljud. De tror att ultraljudsfrekvenser kan orsaka obehag eller ångest hos hundar och pekar på bristen på tillräckliga vetenskapliga bevis som stödjer deras effektivitet. Dessutom har vissa studier visat att hundar gradvis kan vänja sig vid ultraljudsstimulansen, vilket resulterar i minskad effektivitet.

 

Kontroversiella forskningsresultat:Vetenskapliga studier om effektiviteten hos hundträningsapparater med ultraljud har gett inkonsekventa resultat. Vissa studier indikerar att ultraljudsstimulans har viss inverkan på att modifiera beteendet hos vissa hundar. Andra studier tyder på att effekterna på att minska skällande, till exempel, är ofullständiga.

 

Trots kontroversen kan ultraljudsutrustning för hundträning vara till hjälp i specifika situationer. Det är dock viktigt att förstå skillnaderna mellan produkter och kombinera deras användning med andra positiva träningsmetoder. För enskilda fall är det tillrådligt att konsultera professionella tränare eller experter på djurbeteende för att få specifika råd och vägledning. Shenzhen TIZE Technology Co.Ltd. är ett högteknologiskt företag som specialiserat sig på design, forskning och utveckling, produktion och försäljning av elektroniska produkter för husdjur. Sedan starten har vi varit fast beslutna att tillhandahålla högkvalitativa husdjursprodukter till marknaden och kunderna, i syfte att säkerställa en säkrare miljö för husdjur.


Grundläggande information
 • Grundades år
  --
 • Affärs Typ
  --
 • Land / Region
  --
 • Huvudindustrin
  --
 • huvudprodukter
  --
 • Företags juridisk person
  --
 • Totala anställda
  --
 • Årlig produktion
  --
 • Exportmarknad
  --
 • Samarbetade kunder
  --

Recommended

Send your inquiry

Skicka din förfrågan

Välj ett annat språk
English
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
Afrikaans
አማርኛ
Azərbaycan
Беларуская
български
বাংলা
Bosanski
Català
Sugbuanon
Corsu
čeština
Cymraeg
dansk
Ελληνικά
Esperanto
Eesti
Euskara
فارسی
Suomi
Frysk
Gaeilgenah
Gàidhlig
Galego
ગુજરાતી
Hausa
Ōlelo Hawaiʻi
हिन्दी
Hmong
Hrvatski
Kreyòl ayisyen
Magyar
հայերեն
bahasa Indonesia
Igbo
Íslenska
עִברִית
Basa Jawa
ქართველი
Қазақ Тілі
ខ្មែរ
ಕನ್ನಡ
Kurdî (Kurmancî)
Кыргызча
Latin
Lëtzebuergesch
ລາວ
lietuvių
latviešu valoda‎
Malagasy
Maori
Македонски
മലയാളം
Монгол
मराठी
Bahasa Melayu
Maltese
ဗမာ
नेपाली
Nederlands
norsk
Chicheŵa
ਪੰਜਾਬੀ
Polski
پښتو
Română
سنڌي
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Faasamoa
Shona
Af Soomaali
Shqip
Српски
Sesotho
Sundanese
svenska
Kiswahili
தமிழ்
తెలుగు
Точики
ภาษาไทย
Pilipino
Türkçe
Українська
اردو
O'zbek
Tiếng Việt
Xhosa
יידיש
èdè Yorùbá
Zulu
Aktuellt språk:svenska